konference "Průmyslové dědictví - na hraně"

18.10.2011 03:50

15.října 2011 jsme projekt prezentovali na konferenci pořádané katedrou architektury FSv ČVUT v Praze s názvem "Průmyslové dědictví - na hraně". Jedním z hlavních témat této konference bylo hledání alternativního využití industriálních budov.

—————

Zpět