Tvůrci

02.09.2011 15:46

Mariana Veceríková

Slovenka z Galanty. Narodená v nežnom roku 1989. Študentka herectva na KALD DAMU (vedúci ročníka Miroslav Krobot).

Má za sebou mnoho workshopov a projektov: Teatr ZAR (Poľsko), Stella Polaris (Nórsko), Tangram Theatre (Anglicko), Footprint Project (Anglicko), Farma v jeskyni (ČR), Claire Filmon (Francúzsko), Gilotína (Divadlo Pôtoň, SR), Letavy (SR)… a stáž na Rose Bruford´s College v Londýne.

—————