Projekt Kolora 01 


Ve dnech 30. září a 1. října 2011 se v architektonicky unikátním areálu semilské továrny Hybler, a. s., bývalé Kolory, uskuteční s významnou podporou jejího vlastníka originální multižánrový umělecký projekt, jakých se v České republice děje jen málo.

Tato továrna v Semilech-Řekách od roku 1861 významně ovlivňovala životy mnoha generací. Dávala práci regionu, vyvážela textil do celého světa, jenom v období 1945 – 1965 se zde vyrobilo tolik tkaniny, že by ji bylo možno obtočit šestkrát kolem rovníku. Před pár lety se ale výroba zastavila a prostory továrny zejí prázdnotou.

Proto jsme se rozhodli vrátit továrně život, připomenout starší generaci, co v ní zažila, otevřít mladým lidem její brány, za které by se jinak nedostali a poodhalit vzpomínky a tajemství, na které pomalu sedá prach.

Pomocí spojení různých uměleckých forem se mladí umělci ze Semil ve spolupráci se studenty DAMU pokusí prostřednictvím netradičního divadelního zážitku upozornit na nevyužitý potenciál tohoto pomalu chátrajícího industriálního objektu a zároveň nabídnout nové pohledy na umění.

Divadelníci, výtvarníci, performeři, scénografové, tanečníci a hudebníci budou celé léto ve víkendových blocích intenzívně pracovat na přípravě neopakovatelného a nepřenosného představení – přímo spjatého s prostorami a geniem loci továrny, využívajícího její bohatou historii v kontrastu s jejím současným nevyužitím a politováníhodným stavem, zasluhujícím změnu. Projekt byl zařazen do programu „Mezinárodního bienále Industriální stopy 2011“ a podpořen kulturní komisí města.


Za podpory:

 

Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone
Česká republika a programu O2 Think big


 

DAMU Praha

Město Semily

KC Golf Semily

Glos Semily

Hybler Textil a. s.